Nhạc sĩ: Ngọc Kôn

Vịnh Ca 127

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,288

Tôi xin chọn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 734

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 888

Xin phục hồi niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Giáng Sinh hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 262

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 443

Ca dao tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,432

Xin Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 449

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,592

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 650

Hiến tế 28

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 382