Nhạc sĩ: Ngọc Kôn

Vịnh Ca 127

Trình bày: , | Lượt nghe: 625

Tôi xin chọn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 432

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 874

Xin phục hồi niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Giáng Sinh hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 344

Ca dao tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,898

Xin Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,378

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 608

Hiến tế 28

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 296