Nhạc sĩ: Ngọc Kôn

Vịnh Ca 127

Trình bày: , | Lượt nghe: 818

Tôi xin chọn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 877

Xin phục hồi niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 326

Giáng Sinh hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 353

Ca dao tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,975

Xin Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,414

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 624

Hiến tế 28

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 305