Nhạc sĩ: Ngọc Kôn

Vịnh Ca 127

Trình bày: , | Lượt nghe: 910

Tôi xin chọn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 521

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 881

Xin phục hồi niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Giáng Sinh hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Ca dao tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,052

Xin Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,461

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 628

Hiến tế 28

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 316