Ca sĩ: Thúy Huyền

Tiểu sử Thúy Huyền

Album Thúy Huyền

MV Thúy Huyền

Bài hát Thúy Huyền

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 241

Tình yêu cứu thoát

Trình bày: | Lượt nghe: 370

Còn mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 818

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 634

Của lễ tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,106

Con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 252

Vẫn con đường ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Giai điệu đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Ông lái đò

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Ngày của cha

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Thoát thai

Trình bày: | Lượt nghe: 113