Ca sĩ: Thúy Huyền

Tiểu sử Thúy Huyền

Album Thúy Huyền

MV Thúy Huyền

Bài hát Thúy Huyền

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Tình yêu cứu thoát

Trình bày: | Lượt nghe: 435

Còn mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 845

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 688

Của lễ tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,175

Con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Vẫn con đường ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 489

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Giai điệu đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Ông lái đò

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Ngày của cha

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Thoát thai

Trình bày: | Lượt nghe: 120