Ca sĩ: Thúy Huyền

Tiểu sử Thúy Huyền

Album Thúy Huyền

MV Thúy Huyền

Bài hát Thúy Huyền

Dâng Chúa bánh này

Sáng tác: | Lượt nghe: 320

Cain Em Con Đâu

Sáng tác: | Lượt nghe: 261

Thánh Giuse (Slideshow)

Sáng tác: | Lượt nghe: 41

Tình yêu cứu thoát

Sáng tác: | Lượt nghe: 490

Còn mãi bên con

Sáng tác: | Lượt nghe: 63

Thầm nguyện xin

Sáng tác: | Lượt nghe: 43

Kiếp phù du

Sáng tác: | Lượt nghe: 124

Xin dâng cùng Con Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 194

Không làm tôi hai chủ

Sáng tác: | Lượt nghe: 874

Chúa đến trong đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 699

Của lễ tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,242

Con biết theo ai

Sáng tác: | Lượt nghe: 282

Nước mắt sám hối

Sáng tác: | Lượt nghe: 71

Thánh Giuse

Sáng tác: | Lượt nghe: 350

Giai điệu đời con

Sáng tác: | Lượt nghe: 398

Ông lái đò

Sáng tác: | Lượt nghe: 108

Nửa đêm khấn hứa

Sáng tác: | Lượt nghe: 67

Ngày của cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 350

Thoát thai

Sáng tác: | Lượt nghe: 141