Ca sĩ: Thúy Huyền

Tiểu sử Thúy Huyền

Album Thúy Huyền

MV Thúy Huyền

Bài hát Thúy Huyền

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Tình yêu cứu thoát

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Còn mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 829

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 680

Của lễ tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,154

Con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 262

Vẫn con đường ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 347

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Giai điệu đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Ông lái đò

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Ngày của cha

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Thoát thai

Trình bày: | Lượt nghe: 117