Ca sĩ: Thúy Huyền

Tiểu sử Thúy Huyền

Album Thúy Huyền

MV Thúy Huyền

Bài hát Thúy Huyền

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Tình yêu cứu thoát

Trình bày: | Lượt nghe: 366

Còn mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 803

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 599

Của lễ tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,086

Con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Vẫn con đường ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Giai điệu đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Ông lái đò

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Ngày của cha

Trình bày: | Lượt nghe: 332

Thoát thai

Trình bày: | Lượt nghe: 109