Ca sĩ: Thúy Huyền

Tiểu sử Thúy Huyền

Album Thúy Huyền

MV Thúy Huyền

Bài hát Thúy Huyền

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Tình yêu cứu thoát

Trình bày: | Lượt nghe: 452

Còn mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 859

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 690

Của lễ tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,215

Con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Vẫn con đường ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 547

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Thánh Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Giai điệu đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 380

Ông lái đò

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Ngày của cha

Trình bày: | Lượt nghe: 349

Thoát thai

Trình bày: | Lượt nghe: 135