Album: Hành Trình - Tin, Mến, Cậy

Nghe Album: Hành Trình - Tin, Mến, Cậy

Các bài hát trong Album: Hành Trình - Tin, Mến, Cậy

Chúa muốn con làm chi

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tình Chúa thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 416

Đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Để Chúa hoạt động

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Ru Chúa ngủ ngon

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Dâng Chúa khúc ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Tình yêu trao ban

Trình bày: , | Lượt nghe: 251

Cha thánh hiến con

Trình bày: | Lượt nghe: 55