Album: Hành Trình - Tin, Mến, Cậy

Nghe Album: Hành Trình - Tin, Mến, Cậy

Các bài hát trong Album: Hành Trình - Tin, Mến, Cậy

Chúa muốn con làm chi

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Nước mắt sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Tình Chúa thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 430

Đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Để Chúa hoạt động

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Ru Chúa ngủ ngon

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Dâng Chúa khúc ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Tình yêu trao ban

Trình bày: , | Lượt nghe: 295

Cha thánh hiến con

Trình bày: | Lượt nghe: 58