Album: Phi Nguyễn Vol.09 - Giáng Sinh Xưa

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.09 - Giáng Sinh Xưa

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.09 - Giáng Sinh Xưa

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Màu xanh Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 59