Nhạc sĩ: Lm. Quý Báu

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Album Dâng Chúa Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Khúc hát tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Ánh sáng sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Anh em ta ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Quê nhà yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Hò tiến kèo

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Lời Kinh trọng đại

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Đá tảng góc tường

Trình bày: | Lượt nghe: 103