Nhạc sĩ: Lm. Quý Báu

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Album Dâng Chúa Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Khúc hát tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Ánh sáng sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Anh em ta ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 396

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Quê nhà yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Hò tiến kèo

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Lời Kinh trọng đại

Trình bày: | Lượt nghe: 91