Album: Linh Mục Và Lòng Chúa Xót Thương

Nghe Album: Linh Mục Và Lòng Chúa Xót Thương

Các bài hát trong Album: Linh Mục Và Lòng Chúa Xót Thương

Ngày mai e rằng quá trễ

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Con là Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 1,209

Thánh Thể gọi mời

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Phụng sự Thánh Thể

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Mẹ đến

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Lên đường với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Con vẫn tin luôn

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 205