Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Nghe Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Xin Chúa dìu đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Xót xa vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Tâm tình Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Sao không cùng Người?

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Cát bụi

Trình bày: , | Lượt nghe: 72

Dâng lời vĩnh biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 679