Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Nghe Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh