Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Nghe Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Xin Chúa dìu đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Xót xa vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Tâm tình Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Sao không cùng Người?

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Cát bụi

Trình bày: , | Lượt nghe: 63

Dâng lời vĩnh biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 628