Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Nghe Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Trong Đêm - Lm. Rêu Xanh

Xin Chúa dìu đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Xót xa vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Tâm tình Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Sao không cùng Người?

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Kiếp phù du

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Cát bụi

Trình bày: , | Lượt nghe: 78

Dâng lời vĩnh biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 718