Nhạc sĩ: Thiều Quang

Lòng Trung Kiên

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tình Cha hải hà

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Ngàn lời ca vang

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Đồi cao Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Con đã không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Lòng trung kiên

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Lên đường

Trình bày: , | Lượt nghe: 91

Trước nhan Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Bà đầy ơn phước

Trình bày: | Lượt nghe: 61