Nhạc sĩ: Thiều Quang

Lòng Trung Kiên

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tình Cha hải hà

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Ngàn lời ca vang

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Đồi cao Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Con đã không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Thầm nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Lòng trung kiên

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Lên đường

Trình bày: , | Lượt nghe: 91

Trước nhan Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 284

Bà đầy ơn phước

Trình bày: | Lượt nghe: 62