Nhạc sĩ: Ngân Hà

Tung hô danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 712

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Có Chúa bên đời

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Vườn nho tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Tình yêu lên ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Vinh quang thuộc Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 708