Nhạc sĩ: Ngân Hà

Tung hô danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 727

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Có Chúa bên đời

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Vườn nho tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tình yêu lên ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Vinh quang thuộc Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 775