Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Nghe Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Các bài hát trong Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Cửa hẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 910

Sẽ đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Trái cấm

Trình bày: | Lượt nghe: 610

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 874

Vô bờ

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Chẳng bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Một ngày mai

Trình bày: | Lượt nghe: 893

Câu hỏi của Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Dù con ra sao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,613

Tôi tin Giêsu

Trình bày: , | Lượt nghe: 85