Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Nghe Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Các bài hát trong Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Cửa hẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 840

Sẽ đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Trái cấm

Trình bày: | Lượt nghe: 591

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 834

Vô bờ

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Chẳng bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Một ngày mai

Trình bày: | Lượt nghe: 797

Câu hỏi của Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Dù con ra sao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,546

Tôi tin Giêsu

Trình bày: , | Lượt nghe: 77