Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Nghe Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Các bài hát trong Album: Cửa Hẹp - Nguyện Ca Ý Vũ

Cửa hẹp

Trình bày: | Lượt nghe: 800

Sẽ đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Trái cấm

Trình bày: | Lượt nghe: 581

Không làm tôi hai chủ

Trình bày: | Lượt nghe: 808

Vô bờ

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Chẳng bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Một ngày mai

Trình bày: | Lượt nghe: 760

Câu hỏi của Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Dù con ra sao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,431

Tôi tin Giêsu

Trình bày: , | Lượt nghe: 73