Album: Thánh Ca 1 - Liên Bình Định

Nghe Album: Thánh Ca 1 - Liên Bình Định

Các bài hát trong Album: Thánh Ca 1 - Liên Bình Định

Vinh Danh Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 958

Của lễ tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,179

Chúa là gia nghiệp

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Sống trong tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Dâng hồn xác

Trình bày: | Lượt nghe: 663

Ave Maria (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 882

Ave Maria (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 177