Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)