Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Kinh chữ hiếu

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Cầu kinh cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Nước mắt Mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Lời kinh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Lời tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Lời kinh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Canh tân tâm hồn

Trình bày: | Lượt nghe: 90