Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 27 (Con Tim Yêu Chúa)

Con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Kinh chữ hiếu

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Cầu kinh cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Nước mắt Mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Lời kinh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Lời tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Lời kinh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Canh tân tâm hồn

Trình bày: | Lượt nghe: 86