Album: Dâng Chúa Tình Con 05 (Con Cần Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 05 (Con Cần Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 05 (Con Cần Chúa)

Yêu Mẹ bốn mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Hãy trở về với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Chúa có buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Mẹ ơi Thương con nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Xin dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 609

Xin yêu Chúa hết lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tình một đời

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Mẹ ơi Con mến Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Con cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Lời ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 178