Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)