Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 371

Niềm nhớ Quê hương

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Xin cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Nước mắt mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Con về bên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 215

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Tựa bên lòng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 337