Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 15 (Nguồn Yêu Thương)

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 362

Niềm nhớ Quê hương

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 287

Xin cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 396

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 459

Nước mắt mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Con về bên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Tựa bên lòng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 324