Album: Dâng Chúa Tình Con 04 (Tình Mẹ Cho Con)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 04 (Tình Mẹ Cho Con)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 04 (Tình Mẹ Cho Con)

Con về bên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Niềm xác tín của con 12

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Hi vọng của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Lời mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Một đời Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Tình Ngài cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Dâng Chúa gia đình con

Trình bày: | Lượt nghe: 579

Kinh An bình

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Năm Thánh Hồng Ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 104

Tình Mẹ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 96