Nhạc sĩ sĩ: Tâm Bảo

Sao Biển

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 46

Con quỳ gối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 768

Trái tim cực thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 304

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 351

Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 405

Sao biển

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 377

Sa biển

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Mẹ Maria (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 459