Nhạc sĩ: Tâm Bảo

Sao Biển

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 46

Con quỳ gối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 747

Trái tim cực thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 303

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 347

Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 369

Sao biển

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 372