Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Bước Người đi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Gieo bước

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Phút thẫn thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Lời Kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Chúa chờ ta

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Bài ca ngàn trùng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,261

Dâng hồn xác

Trình bày: | Lượt nghe: 336