Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Bước Người đi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Gieo bước

Trình bày: | Lượt nghe: 287

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Phút thẫn thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Lời Kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Chúa chờ ta

Trình bày: | Lượt nghe: 339

Bài ca ngàn trùng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,366

Dâng hồn xác

Trình bày: | Lượt nghe: 369