Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 12 - Tình Cha