Ca sĩ: Thanh Bình

Tiểu sử Thanh Bình

Album Thanh Bình

MV Thanh Bình

Bài hát Thanh Bình

Cầu cho cha mẹ 8

Trình bày: | Lượt nghe: 928

Thầy cô cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 497

Thầy tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 468

Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Hãy dọn đường

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Thập giá trọn vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Chúa mãi yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 366

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 139