Ca sĩ: Thanh Bình

Tiểu sử Thanh Bình

Album Thanh Bình

MV Thanh Bình

Bài hát Thanh Bình

Cầu cho cha mẹ 8

Trình bày: | Lượt nghe: 797

Thầy cô cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 420

Thầy tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 374

Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Hãy dọn đường

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Thập giá trọn vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Chúa mãi yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 135