Ca sĩ: Thanh Bình

Tiểu sử Thanh Bình

Album Thanh Bình

MV Thanh Bình

Bài hát Thanh Bình

Cầu cho cha mẹ 8

Trình bày: | Lượt nghe: 903

Thầy cô cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 475

Thầy tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Hãy dọn đường

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 267

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Thập giá trọn vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Chúa mãi yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 138