Ca sĩ: Thanh Bình

Tiểu sử Thanh Bình

Album Thanh Bình

MV Thanh Bình

Bài hát Thanh Bình

Cầu cho cha mẹ 8

Trình bày: | Lượt nghe: 763

Thầy cô cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 397

Thầy tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 356

Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Hãy dọn đường

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Thập giá trọn vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Chúa mãi yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 135