Ca sĩ: Đình Trinh

Tiểu sử Đình Trinh

Album Đình Trinh

MV Đình Trinh

Bài hát Đình Trinh

Ca vang lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,117

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 594

Ngài rửa chân con sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 622

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 948

Thập giá tiếng nói tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 451

Ngài Rửa Chân Con Sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Sao Biển

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 46

Khúc Hát Tạ Ơn

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 62

Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94