Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Nghe Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Phút than thở

Trình bày: | Lượt nghe: 1,100

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Lễ đầu mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Hồng ân Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Tấu lạy Bà

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Mẹ bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Bài ca ngàn trùng

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Dâng hồn xác

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Con sẽ bước lên

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Tôi Tin Kính

Trình bày: | Lượt nghe: 450