Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Nghe Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Phút than thở

Trình bày: | Lượt nghe: 848

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Lễ đầu mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Hồng ân Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tấu lạy Bà

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Mẹ bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Bài ca ngàn trùng

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Dâng hồn xác

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Con sẽ bước lên

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Tôi Tin Kính

Trình bày: | Lượt nghe: 290