Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Nghe Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Việt Nam 3 - Giọt Lệ Trong Lời Kinh

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Phút than thở

Trình bày: | Lượt nghe: 973

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Lễ đầu mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Hồng ân Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Tấu lạy Bà

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Mẹ bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Bài ca ngàn trùng

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Dâng hồn xác

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Con sẽ bước lên

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tôi Tin Kính

Trình bày: | Lượt nghe: 361