Ca sĩ: Ngọc Minh

Tiểu sử Ngọc Minh

Album Ngọc Minh

MV Ngọc Minh

Bài hát Ngọc Minh

Tiên tri (Video)

Sáng tác: | Lượt nghe: 77

Giọt lệ thống hối (Karaoke)

Sáng tác: | Lượt nghe: 167

Tiên Tri

Sáng tác: | Lượt nghe: 614

Điệu hò ra khơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 70

Mẹ luôn bên con

Sáng tác: | Lượt nghe: 167

Lời cầu sai đi

Sáng tác: | Lượt nghe: 111

Lời cầu sai đi

Sáng tác: | Lượt nghe: 247

Diễm tình ca 3

Sáng tác: | Lượt nghe: 251

Giọt lệ thống hối

Sáng tác: | Lượt nghe: 583

Mẹ thương dẫn lỗi

Sáng tác: | Lượt nghe: 75

Mẹ thương dẫn lối

Sáng tác: | Lượt nghe: 365