Ca sĩ: Ngọc Minh

Tiểu sử Ngọc Minh

Album Ngọc Minh

MV Ngọc Minh

Bài hát Ngọc Minh

Tiên tri (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Tiên Tri

Trình bày: | Lượt nghe: 431

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Diễm tình ca 3

Trình bày: , | Lượt nghe: 206

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 458

Mẹ thương dẫn lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Mẹ thương dẫn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 327