Ca sĩ: Ngọc Minh

Tiểu sử Ngọc Minh

Album Ngọc Minh

MV Ngọc Minh

Bài hát Ngọc Minh

Tiên tri (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tiên Tri

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Diễm tình ca 3

Trình bày: , | Lượt nghe: 246

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 569

Mẹ thương dẫn lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Mẹ thương dẫn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 359