Ca sĩ: Ngọc Minh

Tiểu sử Ngọc Minh

Album Ngọc Minh

MV Ngọc Minh

Bài hát Ngọc Minh

Tiên tri (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Tiên Tri

Trình bày: | Lượt nghe: 478

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Diễm tình ca 3

Trình bày: , | Lượt nghe: 219

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 551

Mẹ thương dẫn lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Mẹ thương dẫn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 340