Album: Thánh Tâm Giêsu 2

Nghe Album: Thánh Tâm Giêsu 2

Các bài hát trong Album: Thánh Tâm Giêsu 2

Những đêm thâu

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Tình Người rộng ban

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 312

Trái tim mới

Trình bày: | Lượt nghe: 816

Hãy bước theo Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Cùng đi với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 791

Quả tim của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 777