Album: Xin Vâng 4 (Kính Chúa Yêu Người)

Nghe Album: Xin Vâng 4 (Kính Chúa Yêu Người)

Các bài hát trong Album: Xin Vâng 4 (Kính Chúa Yêu Người)

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Con vẫn trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 3,771

Dâng niềm cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Yêu con suốt đời

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Một chiều Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Dưới chân Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 73