Album: Xin Vâng 4 (Kính Chúa Yêu Người)

Nghe Album: Xin Vâng 4 (Kính Chúa Yêu Người)

Các bài hát trong Album: Xin Vâng 4 (Kính Chúa Yêu Người)

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Con vẫn trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 3,436

Dâng niềm cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Yêu con suốt đời

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Một chiều Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 63