Album: Nhạc Giáng Sinh - Ca Đoàn Bắc Hà (Cassette)

Nghe Album: Nhạc Giáng Sinh - Ca Đoàn Bắc Hà (Cassette)

Các bài hát trong Album: Nhạc Giáng Sinh - Ca Đoàn Bắc Hà (Cassette)