Album: Nhạc Giáng Sinh - Ca Đoàn Bắc Hà (Cassette)

Nghe Album: Nhạc Giáng Sinh - Ca Đoàn Bắc Hà (Cassette)

Các bài hát trong Album: Nhạc Giáng Sinh - Ca Đoàn Bắc Hà (Cassette)

Đêm an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 70