Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.05 - Tấm Bánh Cho Đời

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.05 - Tấm Bánh Cho Đời

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.05 - Tấm Bánh Cho Đời

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 483

Phút linh thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Con mến yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 784

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Tantum Ergo

Trình bày: | Lượt nghe: 2,460

Lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Chúa là Mục tử

Trình bày: | Lượt nghe: 1,207

Đây lòng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 233