Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.05 - Tấm Bánh Cho Đời

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.05 - Tấm Bánh Cho Đời

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.05 - Tấm Bánh Cho Đời

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 464

Phút linh thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Con mến yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 594

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Tantum Ergo

Trình bày: | Lượt nghe: 2,264

Lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Chúa là Mục tử

Trình bày: | Lượt nghe: 1,037

Đây lòng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 207