Nhạc sĩ: Lm. Từ Duyên

Có gì để dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 531

Lạy Thánh Tâm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,393

Tình Chúa tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,679

Nụ tầm xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,306

Mừng hát xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Bài ca cho người

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Lời Kinh dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Lời Kinh Hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Lời Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 440

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Bài ca yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,762