Nhạc sĩ: Lm. Từ Duyên

Có gì để dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 503

Lạy Thánh Tâm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,332

Tình Chúa tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,539

Nụ tầm xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,062

Mừng hát xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Bài ca cho người

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Lời Kinh dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Lời Kinh Hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Lời Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 384

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Bài ca yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,660