Nhạc sĩ: Lm. Từ Duyên

Có gì để dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 514

Lạy Thánh Tâm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,368

Tình Chúa tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,637

Nụ tầm xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,301

Mừng hát xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Bài ca cho người

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Lời Kinh dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Lời Kinh Hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Lời Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Bài ca yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,710