Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 1 - Gọi Lời Yêu Thương

Nghe Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 1 - Gọi Lời Yêu Thương

Các bài hát trong Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 1 - Gọi Lời Yêu Thương

Biết Chúa, biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 678

Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chứng nhân Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Dâng niềm cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Lời Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 96