Ca sĩ: Trung Đông

Tiểu sử Trung Đông

Album Trung Đông

MV Trung Đông

Bài hát Trung Đông

Tâm tình tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,111

Chúa là tất cả

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Biết Chúa, biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 744

Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Ơn biển trời

Trình bày: , | Lượt nghe: 307

Say men tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Xin ngợi khen Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 106

Chiều tiệc ly

Trình bày: | Lượt nghe: 765

Báo đáp tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 83