Ca sĩ: Trung Đông

Tiểu sử Trung Đông

Album Trung Đông

MV Trung Đông

Bài hát Trung Đông

Dâng Chúa Đời Con

Lượt nghe: 195

Tâm tình tri ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,159

Giọt lệ thầm cho em

Sáng tác: | Lượt nghe: 106

Đêm giã từ

Sáng tác: | Lượt nghe: 631

Ai biết ngày nào Chúa đến

Sáng tác: | Lượt nghe: 170

Biết Chúa, biết con

Sáng tác: , | Lượt nghe: 767

Chúa nơi đâu

Sáng tác: | Lượt nghe: 87

Trở về

Sáng tác: , | Lượt nghe: 125

Adam con ở đâu

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,402

Chúc tụng Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 241

Ơn biển trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 309

Say men tình Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 104

Điệp khúc tình Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 59

Xin ngợi khen Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 109

Kiếp hoa phận người

Sáng tác: | Lượt nghe: 93

Chiều tiệc ly

Sáng tác: | Lượt nghe: 769

Báo đáp tình Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 84