Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Dâng tiến

Trình bày: , | Lượt nghe: 790

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 167

Ca khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 80

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Giao ước

Trình bày: , | Lượt nghe: 91

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 787

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Xin hãy sai con

Trình bày: | Lượt nghe: 624