Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Dâng tiến

Trình bày: , | Lượt nghe: 699

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 160

Ca khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 79

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Giao ước

Trình bày: , | Lượt nghe: 86

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 735

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Xin hãy sai con

Trình bày: | Lượt nghe: 607