Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.10 - Theo Chúa Vào Đời

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Dâng tiến

Trình bày: , | Lượt nghe: 828

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 181

Ca khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 393

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 81

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Giao ước

Trình bày: , | Lượt nghe: 96

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 873

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Xin hãy sai con

Trình bày: | Lượt nghe: 631