Album: Thánh Ca Xuân 3

Nghe Album: Thánh Ca Xuân 3

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Xuân 3

Chào mừng mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Ngày xuân xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,113

Lời chúc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Mùa nào

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Hát đón xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 239

Cho nhau mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Mừng hát xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Dâng Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Phút giao thừa

Trình bày: , | Lượt nghe: 126

Xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 66