Ca sĩ: Lệ Hằng

Tiểu sử Lệ Hằng

Album Lệ Hằng

MV Lệ Hằng

Bài hát Lệ Hằng

Tâm tình tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Ngài Có Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Hình như Chúa đã bỏ con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Niềm xác tín của con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Đỉnh Trời yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Chiều tâm tư

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Dâng Mẹ một chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Ánh Lửa Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

nếu một lần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 171

Dấu Ấn Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Bờ Đá Xanh Tạ Tội

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Bóng nhỏ Giáo Đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67