Ca sĩ: Kim Phương

Tiểu sử Kim Phương

Album Kim Phương

MV Kim Phương

Bài hát Kim Phương

Chúa thương chúng ta

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Noel lại về

Trình bày: , | Lượt nghe: 59

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Trà Kiệu linh thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 223

Cùng đi với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 687

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 385