Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.01 - Dấu Ấn

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.01 - Dấu Ấn

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.01 - Dấu Ấn

Lời giới thiệu – Dấu Ấn

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,635

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 702

Lời Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 115

Dâng ngọn lửa hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,308