Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Nghe Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Các bài hát trong Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Thập giá nở hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,413

Tình ca thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Thập giá trọn vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Canvê năm xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Bài ca thương khó

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 472