Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Nghe Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Các bài hát trong Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Thập giá nở hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,718

Tình ca thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Thập giá trọn vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Canvê năm xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Bài ca thương khó

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Thập giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 549