Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biêt - Nguyện Cầu 2

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biêt - Nguyện Cầu 2

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biêt - Nguyện Cầu 2

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Tình Chúa tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 471

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Nguyện cầu 2

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 185