Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Nghe Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Các bài hát trong Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Ta đã làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Tâm sự buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Hành trình

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 450

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Bài ca yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 2,061

Đời con (Xin dâng)

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Gia nghiệp đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,930

Tâm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Theo Chúa (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 618