Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Nghe Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Các bài hát trong Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Ta đã làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Tâm sự buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Hành trình

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 420

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Bài ca yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,855

Đời con (Xin dâng)

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Gia nghiệp đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,708

Tâm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Theo Chúa (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 610