Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Nghe Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Các bài hát trong Album: Đức Thiện Vol.2 - Dâng Ngài Tình Con

Ta đã làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Tâm sự buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Hành trình

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 402

Ngũ bái tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Bài ca yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,673

Đời con (Xin dâng)

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Gia nghiệp đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,449

Tâm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Theo Chúa (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 600