Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu 3

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu 3

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu 3

Niềm xác tín của con

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 774

Lời Kinh dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Gieo vui (Ngày về)

Trình bày: | Lượt nghe: 169