Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 2 - Tâm Tình Tri Ân

Nghe Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 2 - Tâm Tình Tri Ân

Các bài hát trong Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 2 - Tâm Tình Tri Ân

Tâm tình tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,038

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Dòng đời ngược xuôi

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Bài ca thương khó

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Thánh Martino Poret

Trình bày: | Lượt nghe: 155