Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 2 - Tâm Tình Tri Ân

Nghe Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 2 - Tâm Tình Tri Ân

Các bài hát trong Album: Trung Đông Thiên Đường Ca 2 - Tâm Tình Tri Ân