Album: Mười Năm Tình Chúa

Nghe Album: Mười Năm Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Mười Năm Tình Chúa

Ân tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Hát lên nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Xin Mẹ dạy con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100