Album: Mười Năm Tình Chúa

Nghe Album: Mười Năm Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Mười Năm Tình Chúa

Ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Hát lên nào

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Đêm linh thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Xin Mẹ dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Đời Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Mười năm tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Công cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 109