Nhạc sĩ: Lm. Lâm Sơn Hải

Tình Chúa Bao La

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Này linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,457

Từ bụi tro

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80