Nhạc sĩ sĩ: Lm. Mạnh Hùng OP

Sẽ Đến Lúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Bỏ Thầy con biết theo ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ngôi Lời Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 152

Sẽ đến lúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Bỏ Thầy con biết theo ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Yêu

Trình bày: | Album: , | Lượt nghe: 37

Mưa

Trình bày: | Album: , | Lượt nghe: 66