Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Mùa xuân Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Chúa đã im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Maria, Hiền thê của ta

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Chúa là tất cả

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Con ma đi lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Ta theo ánh sao

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Chúa thương chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Ai là anh em tôi?

Trình bày: | Lượt nghe: 388

Tình mẹ cha

Trình bày: , | Lượt nghe: 208