Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Mùa xuân Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Chúa đã im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Maria, Hiền thê của ta

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Chúa là tất cả

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Con ma đi lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Ta theo ánh sao

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Chúa thương chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 272

Ai là anh em tôi?

Trình bày: | Lượt nghe: 373

Tình mẹ cha

Trình bày: , | Lượt nghe: 197