Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 717

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 193

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 59

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52