Nhạc sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 709

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 191

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63