Album: Chúc Tụng Tình Yêu

Nghe Album: Chúc Tụng Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Chúc Tụng Tình Yêu

Hy lễ đầu tiên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Này linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,540

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Từ bụi tro

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Tình Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 644