Album: Hoàng Phương Vol.3 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Nghe Album: Hoàng Phương Vol.3 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Các bài hát trong Album: Hoàng Phương Vol.3 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Chúa đến bất ngờ

Trình bày: | Lượt nghe: 880

Thờ lạy Hài Nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Giáng Sinh đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 1,512

Xin ngự đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 213

Truyền tin

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,884