Album: Tin Yêu Ca 1 - Kiếp Hoa Phận Người

Nghe Album: Tin Yêu Ca 1 - Kiếp Hoa Phận Người

Các bài hát trong Album: Tin Yêu Ca 1 - Kiếp Hoa Phận Người

Chúa là Mục tử

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Xin ngợi khen Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 101

Hiệp lòng tiến dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 495

Chiều tiệc ly

Trình bày: | Lượt nghe: 759

Vui ngày trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Báo đáp tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Xin vâng như Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 337