Album: Tin Yêu Ca 1 - Kiếp Hoa Phận Người

Nghe Album: Tin Yêu Ca 1 - Kiếp Hoa Phận Người

Các bài hát trong Album: Tin Yêu Ca 1 - Kiếp Hoa Phận Người

Chúa là Mục tử

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Xin ngợi khen Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 109

Hiệp lòng tiến dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 951

Chiều tiệc ly

Trình bày: | Lượt nghe: 769

Vui ngày trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Báo đáp tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Xin vâng như Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 354