Album: Thánh Ca Việt Nam Vol.1

Nghe Album: Thánh Ca Việt Nam Vol.1

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Việt Nam Vol.1

Cây bút chì

Trình bày: | Lượt nghe: 1,041

Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Cùng Ngài con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Tạ ơn Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Người mù Giêricô

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Người đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Miên ca

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Con thuyền Phêrô

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 63