Ca sĩ: Trần Phi

Tiểu sử Trần Phi

Album Trần Phi

MV Trần Phi

Bài hát Trần Phi

Giesu Bai Tinh Ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 53

Hát lên nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Mẹ Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 1,039

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 58

Maria, Người Nữ Thánh Thể

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 39

Cùng Mẹ cung chiêm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 145

Một trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23