Album: Giáng Sinh Thế Kỷ 21

Nghe Album: Giáng Sinh Thế Kỷ 21

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Thế Kỷ 21

Con thờ lạy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,124

Hãy vùng đứng

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Bên sông Babilon

Trình bày: , | Lượt nghe: 260

Tự nai khát

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Vùng dậy mau

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Đêm êm đềm

Trình bày: | Lượt nghe: 264