Nhạc sĩ: Thế Thông

Chờ con Chúa hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 575

Ngũ bái 3

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Tạ ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Rạng ngời sắc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Hiến lễ Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,109

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 570

Ánh mắt xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 562

Khúc biệt ly

Trình bày: | Lượt nghe: 572

Tình khúc dâng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 395