Nhạc sĩ: Thế Thông

Chờ con Chúa hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 708

Ngũ bái 3

Trình bày: | Lượt nghe: 272

Tạ ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Rạng ngời sắc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 345

Hiến lễ Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,613

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 740

Ánh mắt xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 637

Khúc biệt ly

Trình bày: | Lượt nghe: 603

Tình khúc dâng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 416