Nhạc sĩ sĩ: Thế Thông

Lễ dâng tình hồng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 659

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Khúc biệt ly

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 480

Khúc ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205

Duyên tình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 526