Nhạc sĩ: Thế Thông

Chờ con Chúa hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 442

Ngũ bái 3

Trình bày: | Lượt nghe: 235

Tạ ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Rạng ngời sắc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 332

Hiến lễ Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,083

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 525

Ánh mắt xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 259

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 558

Khúc biệt ly

Trình bày: | Lượt nghe: 558

Tình khúc dâng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 390